OBCHODNÉ PODMIENKY

Dovoľujeme si Vás informovať, že ceny produktov, ktoré sú uvedené v príslušnom cenníku považujte za orientačné.

Záväzné fakturačné ceny budú stanovené /aj s prípadnými zľavami/ na základe konkrétnych objednávok, resp. na základe dohody zmluvných strán.

Náhľad a tlač Náhľad a tlač